Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Een beoordeling van de gevolgen van het niet of met vertraging verschijnen van publicaties met een voor octrooiering in aanmerking komende inhoud voor fundamenteel gentechnologisch onderzoek, zoals krachtens Richtlijn 98/44/EG.. COM(2002) 2

Download application/pdf (221692)

Record Number: 1762 / Last updated on: 2002-02-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top