Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • En utvärdering avseende den verkan uteblivet eller försenat offentliggörande av handlingar, med innehåll som skulle kunna vara patenterbart, har för den gentekniska grundforskningen i enlighet med direktiv 98/44/EG... - KOM(2002) 2 slutlig

Download application/pdf (221692)

Record Number: 1762 / Last updated on: 2002-02-08
Category: comDocument