Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af en afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (...) SEK(2002) 105
FP6

Meddelelse fra Kommissionen vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af en afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (...) SEK(2002) 105

Funded under: FP6

Download application/pdf (20613)

Record Number: 1766 / Last updated on: 2002-02-11
Category: secDocument