Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta EP ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta (...) SEK(2002) 105
FP6

Komission tiedonanto toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta EP ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta (...) SEK(2002) 105

Funded under: FP6

Download application/pdf (20613)

Record Number: 1766 / Last updated on: 2002-02-11
Category: secDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top