Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen om gemensam ståndpunkt antagen av Rådet inför antagandet av et beslut om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och (...) SEK(2002) 105
FP6

Meddelande från Kommissionen om gemensam ståndpunkt antagen av Rådet inför antagandet av et beslut om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och (...) SEK(2002) 105

Funded under: FP6

Download application/pdf (20613)

Record Number: 1766 / Last updated on: 2002-02-11
Category: secDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top