Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (...) (2002-2006)
FP6

Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (...) (2002-2006)

Funded under: FP6

Download application/pdf (164661)

Record Number: 1767 / Last updated on: 2002-02-11
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top