Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet beslut om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (...) (2002-2006)
FP6

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet beslut om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (...) (2002-2006)

Funded under: FP6

Download application/pdf (164661)

Record Number: 1767 / Last updated on: 2002-02-11
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top