Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Benchmarkingrapport om eEurope - eEurope 2002: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. - KOM(2002) 62 endelig

Download application/pdf (227613)

Record Number: 1770 / Last updated on: 2002-02-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top