Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Internetin seuraava sukupolvi - tärkeimmät toimenpiteet siirryttäessä Internetin uuteen IPv6-yhteyskäytäntöön. Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan Parlamentille. - KOM(2002) 96 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top