Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om: Förslag (...) beslut om Europeiska gemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling (...) COM(2001) 94
FP6

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om: Förslag (...) beslut om Europeiska gemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling (...) COM(2001) 94

Funded under: FP6

Download application/pdf (92074)

Record Number: 1791 / Last updated on: 2002-03-06
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top