Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til afgørelse (...) om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter (...) af EF's rammeprogram 2002-2006 (KOM(2001) 500 ændret ved KOM(2001) 822)
FP6

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til afgørelse (...) om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter (...) af EF's rammeprogram 2002-2006 (KOM(2001) 500 ændret ved KOM(2001) 822)

Funded under: FP6
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top