Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus (...) yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten (...) Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002�2006 toteuttamiseksi (KOM(2001) 500 + 822)
FP6

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus (...) yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten (...) Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002�2006 toteuttamiseksi (KOM(2001) 500 + 822)

Funded under: FP6

Download application/pdf (22226)

Record Number: 1792 / Last updated on: 2002-03-13
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top