Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag (...) beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets (...) för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram (2002-2006) (KOM(2001) 500 + 822)
FP6

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag (...) beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets (...) för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram (2002-2006) (KOM(2001) 500 + 822)

Funded under: FP6

Download application/pdf (22226)

Record Number: 1792 / Last updated on: 2002-03-13
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top