Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • På vej mod fuld dækning med mobilnet af tredje generation: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. - KOM(2002) 301 endelig

Download application/pdf (100201)

Record Number: 1826 / Last updated on: 2002-06-25
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top