Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Naar de volledige uitrol van het mobiele communicatiesysteem van de derde generatie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's. - COM(2002) 301 definitief

Download application/pdf (100201)

Record Number: 1826 / Last updated on: 2002-06-25
Category: comDocument