Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • På väg mot en fullständig utbyggnad av tredje generationens system för mobil kommunikation: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. - KOM(2002) 301 slutlig

Download application/pdf (100201)

Record Number: 1826 / Last updated on: 2002-06-25
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top