Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humane væv og celler. - KOM(2002) 319 endelig

Download application/pdf (212684)

Record Number: 1827 / Last updated on: 2002-06-19
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top