Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus: Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi laatu- ja turvallisuusstandardien asettamisesta ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamiselle, hankinnalle, tutkimiselle, käsittelylle, varastoinnille ja jakelulle. - KOM(2002) 319

Download application/pdf (212684)

Record Number: 1827 / Last updated on: 2002-06-19
Category: comDocument