Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen. - COM(2002) 319 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top