Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om att fastställa kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler. - KOM(2002) 319 slutlig

Download application/pdf (212684)

Record Number: 1827 / Last updated on: 2002-06-19
Category: comDocument