Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ändrat förslag till beslut (...) om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006. - KOM(2002) 413
FP6

Ändrat förslag till beslut (...) om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006. - KOM(2002) 413

Funded under: FP6

Download application/pdf (83994)

Record Number: 1842 / Last updated on: 2002-08-01
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top