Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Beslutning om Fællesskabets deltagelse i et F&U program, med det formål at bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose gennem et langsigtet partnerskab mellem Europa og udviklingslandene. - KOM(2002) 474 endelig

Download application/pdf (55249)

Record Number: 1859 / Last updated on: 2002-08-30
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top