Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston Päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) kuudennesta tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2002-2006) (2002/668/Euratom)
FP6

Neuvoston Päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) kuudennesta tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2002-2006) (2002/668/Euratom)

Funded under: FP6, FP6-EURATOM, OTH-ERA

Download application/pdf (77403)

Record Number: 1860 / Last updated on: 2002-09-03
Category: poli