Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 3 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet [....] (2002-2006). (2002/668/Euratom)
FP6

Rådets beslut av den 3 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet [....] (2002-2006). (2002/668/Euratom)

Funded under: FP6, FP6-EURATOM, OTH-ERA

Download application/pdf (77403)

Record Number: 1860 / Last updated on: 2002-09-03
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top