Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ændret forslag til Europa-Parlementets og Rådets beslutning om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi. - KOM(2002) 554 endelig

Download application/pdf (8792)

Record Number: 1876 / Last updated on: 2002-10-15
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top