Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Muutettu ehdotus Euroopan Parlamentin ja Neuvoston päätös yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä. - KOM(2002) 554 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top