Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Muutettu ehdotus Euroopan Parlamentin ja Neuvoston päätös yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä. - KOM(2002) 554 lopullinen

Download application/pdf (8792)

Record Number: 1876 / Last updated on: 2002-10-15
Category: comDocument