Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en de ontwikkeling van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie. - COM(2002) 554 definitief

Download application/pdf (8792)

Record Number: 1876 / Last updated on: 2002-10-15
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top