Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi. Beretning fra Kommissionen til Europa-parlamentet og Rådet. KOM(2002) 545 endelig

Download application/pdf (238037)

Record Number: 1877 / Last updated on: 2002-10-15
Category: comDocument