Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van bio- en gentechnologie. Verslag van de Commissie aan het Europees parlement en de Raad. COM(2002) 545 definitief

Download application/pdf (238037)

Record Number: 1877 / Last updated on: 2002-10-15
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top