Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Patenträttens utveckling och verkan på området bioteknik och genteknik. Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet. KOM(2002) 545 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top