Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Patenträttens utveckling och verkan på området bioteknik och genteknik. Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet. KOM(2002) 545 slutlig

Download application/pdf (238037)

Record Number: 1877 / Last updated on: 2002-10-15
Category: comDocument