Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston päätös N:o 2002/834/EY tehty 30.09.02 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen" (2002�2006)
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top