Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beschikking van de Raad Nr. 2002/834/EG van 30.09.02 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: "Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte" (2002-2006)

Download application/pdf (385598)

Record Number: 1883 / Last updated on: 2002-10-30
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top