Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 30.09.02 om ... ett särskilt program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration som skall genomföras genom direkta åtgärder av Gemensamma forskningscentret (2002-2006). (2002/836/EG)
FP6

Rådets beslut av den 30.09.02 om ... ett särskilt program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration som skall genomföras genom direkta åtgärder av Gemensamma forskningscentret (2002-2006). (2002/836/EG)

Funded under: FP6

Download application/pdf (178283)

Record Number: 1885 / Last updated on: 2002-11-06
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top