Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslutning af 30.09.2002 om vedtagelse af et særprogram for forskning og uddannelse, som gennemføres af Det Fælles Forskningscenter ved hjælp af direkte aktioner for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2002-2006). (2002/838/EF)
FP6

Rådets beslutning af 30.09.2002 om vedtagelse af et særprogram for forskning og uddannelse, som gennemføres af Det Fælles Forskningscenter ved hjælp af direkte aktioner for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2002-2006). (2002/838/EF)

Funded under: FP6-EURATOM-JRC

Download application/pdf (166719)

Record Number: 1887 / Last updated on: 2002-10-30
Category: poli