Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BLAUTH E W, EURATOM-IPP, D;VENUS G EURATOM-IPP, D, EURATOM-IPP, D
Bibliografische Referenz: DRITTER INT. KONGRSS FUER VAKUUM, STUTTGART/D, JUNE 28, JULY 2, 1965. EUR 2576 MF D, 1965 P. 52, BFR 16
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989104004700 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de