Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BIELIG H J, ULB, B;SCHMIDT H L, ULB, B;ROHNS G, ULB, B;KLINGER E ULB, B, ULB, B
Bibliografische Referenz: EUR 2771 D, 1966 P. 28, BFR 50
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989104114900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de