Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BORGER W, VARTA, TAUNUS, D;KAPPUS E, VARTA, TAUNUS, D;KUNZE D, VARTA, TAUNUS, D;LAIG HOERSTEBROCK H, VARTA, TAUNUS, D;PANESAR H, VARTA, TAUNUS, D;STERR G VARTA, TAUNUS, D, VARTA, TAUNUS, D
Bibliografische Referenz: EUR 7072 MF D, P. 242, BFR 270, 1981
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989120003200 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de