Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN 3 SEPTEMBER 1984 TOT VASTSTELLING VAN FUNDAMENTELE MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE STRALINGSBESCHERMING VAN PERSONEN DIE MEDISCH WORDEN ONDERZOCHT OF BEHANDELD

Additional information

Authors: CEC CEC LUXEMBOURG, CEC LUXEMBOURG
Bibliographic Reference: EUR 9728 NL, (1985), FS, 160 P., BFR 450, EUROFFICE, LUXEMBOURG, POB 1003
Availability: Can be ordered online
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top