Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • RADETS DIREKTIV AF 3. SEPTEMBER 1984 OM FASTSAETTELSE AF GRUNDLAEGGENDE FORANSTALTNINGER TIL STRALEBESKYTTELSE AF PERSONER, DER UNDERKASTES MEDICINSKE UNDERSOEGELSE OG BEHANDLINGER

Additional information

Authors: CEC CEC LUXEMBOURG, CEC LUXEMBOURG
Bibliographic Reference: EUR 9728 DA, (1985), FS, 160 P., BFR 450, EUROFFICE, LUXEMBOURG, POB 1003
Availability: Can be ordered online
Record Number: 1989124084800 / Last updated on: 1987-01-01
Category: publication
Available languages: da
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top