Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: LASK G W, KG-SAAR;ECHTERHOFF J, KG-SAAR;PETAK H, KG-SAAR;KG SAAR KG-SAAR, KG-SAAR
Bibliografische Referenz: PROCEEDINGS OF ROUND TABLE MEETING ON "COKE OVEN TECHNIQUES", LUXEMBOURG, OCTOBER 2-3, 1978, PUBL. AS REPORT: EUR 6306, 1979, D-E-F PP 143-161.
Datensatznummer: 1989206008500 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr