Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Denne rapport omhandler opbygningen af et demonstrationsanlæg for udnyttelse af lossepladsgas, samt erfaringer og resultater fra anlægget. Projektets primære formål har været at opbygge et anlæg, der kan indvinde og udnytte lossepladsgas optimalt og rentabelt fra mindre lossepladser med en forholdsvis lav fyldhÝjde. Til optimering af gasindvindingen er etableret et specielt reguleringssystem, som har vist sig at fungere særdeles tilfredsstillende og har Ýget den gasmængde, der kan indvindes. Desuden kan systemet opretholde et konstant methanindhold. Lossepladsgassen er anvendt i en kedel, der indgår i et fjernvarmesystem i Viborg. Noget af gassen anvendes endvidere i en Stirling-motor for at afprÝve denne motors specielle princip med lossepladsgas. Rapporten indeholder desuden oplysninger om anlæggets måle- og registeringssystem samt erfaringer og resultater fra måleprogrammet.

Additional information

Authors: WILLUMSEN H C, Crone & Koch, Consulting Engineers-K/S Fri, Viborg (DK)
Bibliographic Reference: EUR 12365 DA/EN (1989) 142 pp., FS, ECU 12.50
Availability: (2)
Record Number: 199010004 / Last updated on: 1994-12-01
Category: publication
Original language: en
Available languages: da,en
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top