Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Foredraget vil give en ganske kort oversigt over forskellige projekter indenfor EF hvori kartografi/kortlaegning er vigtige ingredienser. Langt den stoerste del har forbindelse til anvendelse af data fra satellitter, og det drejer sig baade om at fremskaffe atlas-oversigter og om at finde nye metoder til fremskaffelse af tematiske informationer med henblik paa arealplanlaegning. Organisation, oekonomi etc. beroeres kort; EF's forskningscenter praesenteres i forbindelse med omtale af faelles projekter, kontrakter og saa videre.

Additional information

Authors: FOLUING S, JRC Ispra (IT)
Bibliographic Reference: Paper presented: Danske Kortdage, SÝnderborg (DK), Nov. 1-3, 1989
Availability: Available from (1) as Paper DA 35098 ORA
Record Number: 199010615 / Last updated on: 1994-12-01
Category: publication
Original language: da
Available languages: da