Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Der gives en oversigt over de seneste 35 aars forskning omkring toksikologien, risk-assesment og den analytiske kemi for PCDD, PCDF og PCB. Hovedkonklusionerne er : - Dixin er extremt giftigt for visse dyrearter, men mindre giftigt for mennesket. - Planare PCBer er lige saa toksikologisk vigtige som dioxin. Den kombinerede risiko-vurdering af PCB og dioxin kan foretages ved hjaelp af toksicitets equivalent begrebet. - Den analytiske kemi for dioxin og PCB har gennemgaaet vaesentlige forbedringer ved koblingen af HRGC og HRMS. Ved brug af isotop-fortyndingstekniken kan maalinger udfoeres sikkert i det lave ppt omraade.

Additional information

Authors: LARSEN B, JRC Ispra (IT);JENSEN A A, Dansk Teknologisk Institut, Taastrup (DK)
Bibliographic Reference: Article: Dansk Kemi, Vol. 4 (1991) pp. 138-142
Record Number: 199111319 / Last updated on: 1994-12-02
Category: publication
Original language: da
Available languages: da