Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Richtlijn 80/1107/EEG als gewijzigd bij Richtlijn 88/642/EEG vormt de basis voor het vaststellen van grenswaarden in de Europese Gemeenschappen. Voor een aantal stoffen werden reeds grenswaarden vastgesteld in Raads- of Commissie richtlijnen. Huidige procedures met inbegrip van de werkzaamheden van de SEG (Scientific Expert Group) worden belicht en toekomstige activiteiten, welke het eventueel vaststellen van grenswaarden zouden kunnen versnellen worden bediscusieerd.

Additional information

Authors: DE SMEDT M, CEC Luxembourg (LU)
Bibliographic Reference: Paper presented: Conference MAC Waarden op de Arbeidsplaats, Amsterdam (NL), June 4, 1991
Availability: Available from (1) as Paper NL 36453 ORA
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top