Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Franske uheld med farlige stoffer fra årene 1987, 1988 og 1989 er analyseret med henblik på at vurdere alvorligheden af uheldenes miljÝmaessige og humane effekter. I alt er der 1538 tilgaengelige uheldsbeskrivelser, hvoraf 626 er skÝnnet relevante. Heraf er der 456 uheld med miljÝkonsekvenser og 201 uheld med menneskelige konsekvenser (der er 31 uheld med både menneskelige og miljÝmaessige konsekvenser). I denne periode er der altså sket mere end dobbelt så mange miljÝuheld som humanuheld. Bruges dÝde som indikator for alvorlige uheld med menneskelige konsekvenser, og saettes taerskelvaerdien for alvorlighed, til en dÝd, var der 27 alvorlige uheld med humane konsekvenser i den naevnte periode eller 12%. For at vurdere alvorligheden af miljÝuheldene er der skitseret en metode, der skal baseres på ekspertudsagn, og denne metode er blevet afprÝvet af forfatterne. Bruges denne metode til vurdering af alvorligheden, udgÝr de alvorlige miljÝuheld 46 ud af 456, eller 10%.

Additional information

Authors: HAASTRUP P, JRC Ispra (IT);RASMUSSEN K, JRC Ispra (IT);BROCKHOFF L, JRC Ispra (IT)
Bibliographic Reference: Article: Dansk Kemi (1991) No. 11, pp. 396-400
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top