Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Het doel van dit project was te onderzoeken in hoeverre grootschalige mestvergisting volgens het zwee fasen principe een betere energieopbrengst geeft dan de traditioneel toegepaste vergisters volgens het geroerde één fase principe. Tevens wordt in dit project op een relevante schaal onderzocht of mestvergisting een betrouwbaar en economisch verantwoord onderdeel vormt van een grootschalig mestverwerkingsproces. Hiertoe werden twee vergisters onderzocht, die als belangrijkste kenmerk de opdeling van de vergisterruimte in twee aparte compartimenten hebben. Hierdoor heeft dit type vergister in principe de mogelijkheid om de fermentatie in twee fasen te laten verlopen.

Additional information

Authors: MVH BV, MVH BV, Uden (NL);PROMEST BV, Promest BV, Helmond (NL)
Bibliographic Reference: EUR 14404 NL/EN (1992) 108 pp., FS, ECU 12
Availability: (2)
ISBN: ISBN 92-826-4359-X
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top