Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Binnen de struktuur van COST 501-2 werd een sectie van een gesmede turbineschijf NE1 op een niet-destruktieve manier geinspecteerd door middel van ultrasone technologie. Er werd gebruik gemaakt van immersietasters, gekenmerkt door een kleine straalbreedte van 3 mm. C-beelden werden geregistreerd in echo-opstelling waarbij gebruik werd gemaakt van een analoog en komputergestuurd ultrasoon apparaat. De verkregen detektie- en foutgrootteresultaten worden vermeld en besproken. De resultaten die met tasters met kleine straal werden verkregen worden vergeleken met de in de literatuur beschreven resultaten die over hetzelfde smeedstuk werden verkregen met door een brede straal gekenmerkte kontakttasters.

Additional information

Authors: LEMAITRE P, JRC Ispra (IT);VOLCAN A, JRC Ispra (IT);BATTAGIN G, JRC Ispra (IT);GANDREY F, JRC Ispra (IT)
Bibliographic Reference: Paper presented: Bant-Kint Symposium, Mechelen (BE), Nov. 25-26, 1992
Availability: Available from (1) as Paper NL 37262 ORA
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top