Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Voor het opnieuw berekenen van de constante van Avogadro hebben onderzoekers in Geel een perfect éénkristal van silicium gebruikt dat tot een zo perfect mogelijke kubus of bol van ten minste een halve kilo werd geslepen. Silicum is voor deze berekening de beste keuze omdat men het met zeer weinig onregelmatigheden kan groeien. Daar de verhouding van haar drie isotopen echter varieert kan de molaire massa van Silicum niet als natuurconstante worden beschouwd en wordt zij iedere twee jaar door een internationale commissie opnieuw berekend. Men wil de onzekerheid in de groote van de molaire massa van Silicum en daarmee in de onzekerheid in de grotte van de constante van Avogadro nu nog met een factor tien terugbrengen.

Additional information

Authors: DE BIEVRE P, JRC Geel (BE);VALKLIERS S, JRC Geel (BE)
Bibliographic Reference: Article: Natuur & Techniek, Vol. 11 (1992) pp. 878-879
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top