Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Selv om der ikke er shet mange uheld under transport af farligt gods i Danmark, er potentialet til stede. Denne undersogelse behander grundstodninger og kollisioner, hvor rute knaekker to gange i Storebaelt, den viser uheldsfrekvenser pr. skib pr. ar, og viser ogsa frekvensen for kollision og pasejling. Ved at kombinere opgorelsen over transporter af farligt gods og ulykkesfrekvenserne kan man beregne antallet af uhelf for skibe med farligt gods. Undersogelsen viser sandsynligheden for udslip over 100 t fra en tankbad med olielast, givet at der er sket et bestemt uheld. Anvendes sandsynlighederne pa de beregnede danske fas som samlet resultat en sandsynlighed for et spild pa over 100 t i Storebaelt og Sundet pa 0.4 pr ar. Det passer faktisk meget godt med virkeligheden.

Additional information

Authors: ROMER H, JRC Ispra (IT);PETERSEN H J S, DTU, Institut für Kemiteknik, Lyngby (DK);OLSEN S B, DTU, Institut für Kemiteknik, Lyngby (DK)
Bibliographic Reference: Article: Dansk Kemi, Vol. 8 (1994) pp. 22-23
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top