Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

CORINE Land Cover Kortet viser en kombination af arealdaekning og arealanvendelse, og som er baseret på visuel tolkning af satellitfotos met stotte i tilgaengelige kort og luftfotos. I denne artikel er det hensigten at introducere nogle af de problemer, der er forbundet med at udvikle en metode til automatisk opdatering af kortet. Metoden kraever ganske stor regnekraft, da to saet satellitoptagelser skal klassificeres og sammenlignes samtidigt med CORINE kortet. Derefter skall alle opdagede aendringer forelaegges en fototolker, der tager beslutningen. Det er hensigten at udvikle specielle såkaldte Neural Netvaerker med parallel processing til at klare regnearbejdet.

Additional information

Authors: FOLVING S, JRC Ispra (IT)
Bibliographic Reference: Article: Tidsskrift for Dansk Kartografisk Selskab
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top